top banner
bottom banner 26/05/2009 © T.J.Nowicki

Dydaktyka - Informacje ogólne

Profil

W ramach pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w Katedrze Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Architektury prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

  • Technologie informatyczne
  • Metody komputerowe
  • Metoda elementów skończonych
  • Mechanika teoretyczna
  • Mechanika budowli