top banner
bottom banner 26/03/2013 © T.J.Nowicki

Portfolio naukowe

Profil

  • Mechanika budowli
  • Mechanik ciała stałego
  • Inżynieria wiatrowa
  • Metody komputerowe

? dvm ? ? ? ?

Publikacje

T.Nowicki, Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aeroelastyczną pomostów,
Monografie - Politechnika Lubelska, 2012

M.Słowik, T.Nowicki, The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams*, Computational Materials Science 52 (2012) 261-267

*eng. Analiza propagacji rysy poprzecznej w belkach betonowych

T.Nowicki, A.Flaga, Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodies, Archives of Mechanics, Vol 63, No 2 (2011), 201 – 220

*eng. Wpływ kształtu modeli pomostów na zjawisk flutteru

T.Nowicki, A.Flaga, Empirical formulae frequency and onset velocity of flutter for typical bridge decks cross–sections, Recent Advances in Research on Environmental Effects on Buildings and People, Polish Association for Wind Engineering, Cracow 2010

*eng. Wzory empiryczne na częstotliwość i prędkość startową flutteru dla typowych przekroi poprzecznych pomostów

T.Nowicki, Survey of Applications of Discrete Vortex Method in Civil Engineering, Budownictwo i Architektura, 5 (2) 2009, 29–38

*eng. Przegląd zastosowań metody wirów dyskretnych w budownictwie

T.Sadowski, T.Nowicki, Numerical investigation of local mechanical properties of WC/Co composite*, Computational Materials Science 43 (2008) 235-241

*eng. Badania numeryczne lokalnych właściwości mechanicznych kompozytu WC/Co

B.Szmygin, J.Podgórski, J.Bęc, P.Wielgos, T.Nowicki, Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej, Budownictwo i Architektura 3 (2008) 63-70

E.Błazik-Borowa, J.Bęc, T.Nowicki, T.Lipecki, J.Szulej, Pomiary parametrów przepływów dwuwymiarowych wokół modeli o przekrojach czworokątnych ustawionych na podłożu , Budownictwo i Architektura 3 (2008) 33-51

T.Nowicki, J.Podgórski, S.Grzegórski, Application of Low Cost Clusters to Overcome the n-body Problem in Discrete Vortex Method*, Environmental Effects on Buildings Structures, Materials and People, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007

*eng. Zastosowanie niskobudżetow klastrów komputerowych do rozwiązania problemu n-ciał w metodzie wirów dyskretnych

Uczestnictwo w grantach badawczych

2009-2011, N N506 431336, Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aerodynamiczną pomostów

2005-2009, MTKD–CT–2004–014058 Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification*

*eng. Współczesne meteriały kompozytowe stosowane w lotnictwie, budownictwie i mechanice: teoretyczne modelowanie i weryfikacja eksperymentalna

2006-2009, 4 T12A 051 30 Analiza numeryczna stanu strefy skrawania skał o losowo ukształtowanej strukturze

Wystąpienia na konferencjach

KKMP2012, XX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów

17-20 Września 2012, Gliwice

CMM2011, XIX Międzynarodowa konferencja- metody komputerowe w mechanice

9-12 Maja 2011, Waraszawa

EEBPVI, VI Sympozjum Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi - obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

11-13 Października 2010, Tomaszowice / Kraków

KKMP2010, XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów

5-9 Września 2010, Poznań

CMM2009, XVIII Międzynarodowa konferencja- metody komputerowe w mechanice

18-21 Maja 2009, Zielona Góra, Poland

EEBPV, V Sympozjum Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi - obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

24-27 Października 2007, Kazimierz Dolny

IWCMM'16, XVI Międzynarodowe warsztaty metod komputerowych w mechanice

25-26 Września 2006, Lublin

Projekty bieżące

Zastosowanie metody wirów dyskretnych w akustyce
Komputerowe modelowanie konstrucji zespolonych