top banner
bottom banner 26/05/2009 © T.J.Nowicki

Oferta

Badania naukowe

  • Analizy wykonywane metodą elemetnów skończonych MES
  • Analizy przepływów CFD/DVM
  • Programowanie

Projektowanie

  • Wykonywanie projektów budowlanych w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym
  • Projekowanie konstrukcji metalowych, żelbetowych i drewnianych
  • Wykonywanie modeli komputerowych (MES)

Ekspertyzy i opinie techniczne

  • Pomiary i ocena szkodliwości drgań na budynki i ludzi
  • Ocena istniejących konstrukcji budowlanych
  • Świadectwa energetyczne budynków

Programowanie

  • Implementacja algorytmów obliczeniowych w postaci arkuszy kalkulacyjnych lub programów komputerowych