top banner
bottom banner 26/03/2013 © T.J.Nowicki

Moje Curriculum Vitae

Praca zawodowa

2004 - do chwili obecnej, pracownik naukowo-dydaktyczny , Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

2007 - do chwili obecnej, współpraca z biurem projektowym , MiroSproject-Kompleksowe Usługi Projektowe

2012 (semestr letni), wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

2006, 2008, 2009 (7 miesięcy łącznie), visiting researcher , School of Engineering, University of Wales Swansea (UK)

2002-2004, nauczyciel , Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika Lubelska

2003, 2001, praca wakacyjna , Edisbury Fruit Farm, Kelsall, Cheshire (UK)

Wykształcenie

2011, Doktor budownictwa , Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

2009, Studia podyplomowe Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji i ocena energetyczna budynków , Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

2007, Mgr Inż. informatyki , Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

2002, Mgr Inż. budownictwa , Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej

2007, Szkoła języka angielskiego u Metodystow , Lublin

1996, Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Nr 2 , Lubartów